Có 1 kết quả :

Chuyện không nhỏ

Chuyện không nhỏ

TP - 4 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi cuộc điện thoại từ một người bạn rủ đi xếp hàng mua…khẩu trang. Tôi từ chối, bởi đã từng xếp hàng mua khẩu trang từ hai tuần trước và nhận cái kết ra về tay trắng.