Chuyên gia nhập cảnh phải xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR

Chuyên gia nhập cảnh phải xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR
TPO - Tối 24/7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã phát đi công văn thông báo về việc tăng cường đảm bảo phòng chống COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc. 

Công văn gửi các cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Công văn nêu rõ, hiện nay, số trường hợp chuyên gia nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào Việt Nam làm việc có xét nghiệm dương tính với SARS – CoV- 2 có xu hướng gia tăng.

Để tạo điều kiện và hỗ trợ cho chuyên gia được nhập cảnh nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện nghiêm, an toàn, phòng, chống dịch bệnh, Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung.

Cụ thể, thông báo cho các đơn vị mời chuyên gia vào làm việc phải đảm bảo: chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian từ 3-7 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới.

Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19.

Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi mời chuyên gia vào làm việc.

Tạo điều kiện cho chuyên gia hoàn thiện các thủ tục để vào làm việc tại Việt Nam. Tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu của Ban Chỉ đạo về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc.

Công văn này không áp dụng đối với các chuyên gia đã có vé và sẽ nhập cảnh vào Việt Nam trước ngày 15/8/2020.

MỚI - NÓNG