Có 1 kết quả :

Nhiều chương trình lễ hội hấp dẫn chờ du khách dịp Tết Dương lịch 2021

Suối Tiên phục vụ nhiều chương trình lễ hội dịp Tết Dương lịch 2021

Năm 2020 là năm xảy ra nhiều khó khăn và biến động bởi những tiêu cực của dịch Covid-19 gây ra với nền kinh tế nước ta, đặc biệt là ngành du lịch gần như bị đóng băng hoàn toàn và chịu sự thiệt hại nặng nề nhất. Không nằm ngoài vòng ảnh hưởng đó, trong năm 2020, Suối Tiên đã phải tạm ngưng phục vụ du khách gần 5 tháng.