Chương trình học mới, học sinh sẽ không phải học thuộc lòng

Vừa qua, Bộ GD-ĐT thông qua chương trình giáo dục phổ thông tổng thể xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 trong đó sẽ không còn phải học thuộc lòng môn Văn, Sử.

Có thể bạn quan tâm