Nhà sử học Dương Trung Quốc:

Chúng ta tin vào sức mạnh chính nghĩa

Nhà sử học Dương Trung Quốc
Nhà sử học Dương Trung Quốc
TP - Bên hành lang Quốc hội, Nhà sử học, ĐB Dương Trung Quốc chia sẻ với Tiền Phong: “Dân tộc ta có truyền thống hòa hiếu, chính nghĩa. Chúng ta muốn có hòa bình để xây dựng đất nước”.

Ông Dương Trung Quốc nói: Biển Đông đang trở thành vấn đề nóng của toàn xã hội. Trong phát biểu khai mạc Kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội, Báo cáo của Phó Thủ tướng Chính phủ đều nhắc đến vấn đề biển Đông. Điều đó cho thấy rõ quan điểm của chúng ta: Chúng ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền của mình và cũng nói rất thẳng, ai đúng ai sai, đòi hỏi của chúng ta là gì.

Vừa qua chúng ta liên tục

Đấu tranh với Trung Quốc bằng con đường ngoại giao, nhưng Trung Quốc chưa chịu rút giàn khoan về?

Trước mắt chúng ta lấy đấu tranh ngoại giao là hàng đầu. Còn ở ngay hiện trường chúng ta đã thể hiện thái độ đúng mực của chúng ta. Chúng ta vẫn duy trì hòa bình, không tạo cớ để Trung Quốc gây ra xung đột. Mục đích của chúng ta là làm cho thế giới nhận thức ra vấn đề, nhất là trong bối cảnh hiện nay thế giới có rất nhiều điểm nóng khác nhau, những quan hệ lợi ích liên quan đến Trung Quốc hết sức phức tạp.

Từ góc độ của người làm sử, tôi thấy dân tộc ta luôn coi chính nghĩa. Chính nghĩa của chúng ta là sức mạnh cao nhất.

Nhìn lại lịch sử, ông thấy vụ việc trên biển Đông gợi điều gì?

Chúng ta vẫn phải trở lại một nguyên lý căn bản: Chúng ta luôn tỏ rõ quan điểm hòa hiếu của dân tộc, chúng ta muốn có hòa bình xây dựng đất nước. Lịch sử chứng minh toàn bộ những cuộc chiến tranh mà chúng ta trải qua đều là những cuộc chiến tranh chúng ta không hề mong muốn.

Lịch sử của chúng ta luôn có những thử thách, nhưng dân tộc ta là dân tộc trọng hòa hiếu, chính nghĩa. Sức mạnh của chúng ta là chính nghĩa và chúng ta luôn có niềm tin vào chính nghĩa.

Theo ông chúng ta có cần cần tăng cường tiềm lực để bảo vệ ngư dân, giữ gìn an ninh, hòa bình trên biển?

Điều đó là đương nhiên. Mạnh ngoài biển rất quan trọng nhưng mạnh trong đất liền còn quan trọng hơn. Tôi rất lo lắng về góc độ kinh tế. Chúng ta đang đứng trước vấn đề mới, kể cả có những đột biến, thí dụ vấn đề liên quan đến đầu tư, lao động nước ngoài. Có thể đã đến lúc chúng ta phải sắp xếp, điều chỉnh lại để khắc phục những cái yếu của chúng ta trong điều hành kinh tế thời gian qua. Kinh tế mạnh chúng ta mới có đủ tiềm lực ổn định, phát triển, bảo vệ chủ quyền.

Cảm ơn ông.

MỚI - NÓNG