Chùm ảnh: Cảnh sát cơ động bảo vệ nhà máy Samsung

Chùm ảnh: Cảnh sát cơ động bảo vệ nhà máy Samsung
TPO - Công an tinh Thái Nguyên đưa 20 cảnh sát cơ động vào khu vực công trường xây dựng thuộc Dự án Nhà máy Samsung tại Phổ Yên, sau vụ xung đột, đốt phá tại đây.
Chùm ảnh: Cảnh sát cơ động bảo vệ nhà máy Samsung ảnh 1
Chùm ảnh: Cảnh sát cơ động bảo vệ nhà máy Samsung ảnh 2
Chùm ảnh: Cảnh sát cơ động bảo vệ nhà máy Samsung ảnh 3
Chùm ảnh: Cảnh sát cơ động bảo vệ nhà máy Samsung ảnh 4
Chùm ảnh: Cảnh sát cơ động bảo vệ nhà máy Samsung ảnh 5
Chùm ảnh: Cảnh sát cơ động bảo vệ nhà máy Samsung ảnh 6
Chùm ảnh: Cảnh sát cơ động bảo vệ nhà máy Samsung ảnh 7
Chùm ảnh: Cảnh sát cơ động bảo vệ nhà máy Samsung ảnh 8
Chùm ảnh: Cảnh sát cơ động bảo vệ nhà máy Samsung ảnh 9
Chùm ảnh: Cảnh sát cơ động bảo vệ nhà máy Samsung ảnh 10
Chùm ảnh: Cảnh sát cơ động bảo vệ nhà máy Samsung ảnh 11
Chùm ảnh: Cảnh sát cơ động bảo vệ nhà máy Samsung ảnh 12
Chùm ảnh: Cảnh sát cơ động bảo vệ nhà máy Samsung ảnh 13