Chuẩn bị lễ ông Công ông Táo như nào cho đúng?

Chuẩn bị lễ ông Công ông Táo như nào cho đúng?
Cứ đến 23 tháng Chạp, các gia đình đều làm lễ tiễn đưa ông Công, ông Táo về chầu trời rất trọng thể. Trong lễ cúng ông Công ông Táo cần lưu ý điều gì, làm như thế nào cho đúng lễ?
Theo VTC
MỚI - NÓNG