Chúa Sãi dùng kế gì để xây dựng vương triều độc lập Đàng Trong

TPO - 22 tuổi đã dẫn đầu hạm đội phá tan chiến thuyền của người Nhật Bản và được chúa Nguyễn Hoàng ngợi khen “anh kiệt”. Trong 22 năm ở ngôi chúa, ông đã xây dựng vương triều độc lập ở Đàng Trong, mở mang ngoại thương, được dân chúng yêu quý gọi là chúa Sãi.  
Chúa Nguyễn đầu tiên tách hoàn toàn khỏi chính quyền Lê - Trịnh là ai?

1. Chúa Nguyễn đầu tiên tách hoàn toàn khỏi chính quyền Lê - Trịnh là ai?

 • icon

  Nguyễn Phúc Nguyên

 • icon

  Nguyễn Hoàng

 • icon

  Nguyễn Phúc Lan

Việc làm đầu tiên của Nguyễn Phúc Nguyên sau khi lên ngôi là gì?

2. Việc làm đầu tiên của Nguyễn Phúc Nguyên sau khi lên ngôi là gì?

 • icon

  Cải tổ bộ máy hành chính

 • icon

  Chấm dứt nộp cống thuế

 • icon

  Gây chiến

Chúa Nguyễn Phúc Nguyên tham gia bao nhiêu cuộc nội chiến Trịnh – Nguyễn ?

3. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên tham gia bao nhiêu cuộc nội chiến Trịnh – Nguyễn ?

 • icon

  2

 • icon

  3

 • icon

  4

Chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã dùng cách gì để đối ngoại với các nước Chân Lạp và Chiêm Thành?

4. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã dùng cách gì để đối ngoại với các nước Chân Lạp và Chiêm Thành?

 • icon

  Hôn nhân chính trị

 • icon

  Cống nạp tiền của, sản vật

 • icon

  Ưu tiên trong giao thương

Ngoài việc dùng hôn nhân chính trị với Chân Lạp và Chiêm Thành, chúa Sãi còn gả con gái cho thương gia nước nào để thúc đẩy ngoại thương?

5. Ngoài việc dùng hôn nhân chính trị với Chân Lạp và Chiêm Thành, chúa Sãi còn gả con gái cho thương gia nước nào để thúc đẩy ngoại thương?

 • icon

  Nhật Bản

 • icon

  Hà lan

 • icon

  Bồ Đào Nha

Chúa Nguyễn đã thu dụng ai mà nhờ đó lập lên các luỹ thành vững chắc cho xứ Đàng Trong

6. Chúa Nguyễn đã thu dụng ai mà nhờ đó lập lên các luỹ thành vững chắc cho xứ Đàng Trong

 • icon

  Đào Duy Từ

 • icon

  Nguyễn Công Trứ

 • icon

  Trương Đăng Quế

Chúa Nguyễn lập sở đúc súng đại bác năm nào?

7. Chúa Nguyễn lập sở đúc súng đại bác năm nào?

 • icon

  1631

 • icon

  1630

 • icon

  1632

Năm 1635, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên qua đời. Lăng mộ của ông được đặt ở đâu?

8. Năm 1635, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên qua đời. Lăng mộ của ông được đặt ở đâu?

 • icon

  Thừa Thiên Huế

 • icon

  Quảng Trị

 • icon

  Quảng Nam

MỚI - NÓNG