Chưa mở điểm thông quan hàng hóa tại khu vực hạ lưu Bản Giốc

Chưa mở điểm thông quan hàng hóa tại khu vực hạ lưu Bản Giốc
TP - Ngày 17/1, Văn phòng Chính phủ có Công văn cho biết: Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và ý kiến của một số bộ liên quan, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đồng ý, trước mắt,

chưa mở điểm thông quan hàng hóa tại khu vực hạ lưu thác Bản Giốc và khu vực Nà Lạn, Đức Long, huyện Thạch An.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính cùng Ủy ban nhân dân các tỉnh có đường biên giới đất liền của Việt Nam với Trung Quốc, Lào và Campuchia tiến hành rà soát tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ (Bí Hà, Pò Peo, Lý Vạn), Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và các cơ quan thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền, Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 7/11/ 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm