Có 3 kết quả :

Ông Nguyễn Tường Văn làm Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Tường Văn làm Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

TPO - Ngày 31/10, tại kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 61/62, đạt 98,4%.