Chủ tịch Quảng Ninh kiêm hiệu trưởng: ĐH Hạ Long báo cáo gì với Bộ Giáo dục?

Chủ tịch Quảng Ninh kiêm hiệu trưởng: ĐH Hạ Long báo cáo gì với Bộ Giáo dục?
TPO - UBND tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin cụ thể về vụ việc liên quan đến quyết định công nhận hiệu trưởng trường ĐH Hạ Long đối với ông Nguyễn Văn Thắng, chủ tịch UBND tỉnh.

Trong báo cáo gửi Bộ GD&ĐT, trường ĐH Hạ Long cho biết sau khi bà Vũ Thị Thu Thủy nghỉ hưu theo quy định (kể từ ngày 01/01/2020), đến ngày 17/5/2020 do chưa kiện toàn được chức danh hiệu trưởng phần nào đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, điều hành của Nhà trường.

Để kiện toàn chức danh Hiệu trưởng trường ĐH Hạ Long nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng trường ĐH Hạ Long trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cao của tỉnh và hướng tới trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong nước; căn cứ vào quy định của Luật Giáo dục ĐH, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH, Nghị định 99 của Chính phủ và căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của tĩnh trong thời gian vừa qua đã chứng minh, trường ĐH Hạ Long với cơ cấu hiệu trưởng là một đồng chí lãnh đạo tỉnh đã hoạt động rất hiệu quả, phát triển nhanh, toàn diện.

Trường ĐH Hạ Long thông tin: Trong quá trình công tác, với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Thắng luôn quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát mọi hoạt động của nhà trường từ xây dựng cơ chế chính sách, tập trung nguồn lực đến tìm kiếm đối tác quốc tế để liên doanh liên kết, hợp tác đào tạo.

Bản thân ông Nguyễn Văn Thắng cũng có nhiều công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành đào tạo của Nhà trường. Việc quy định Hiệu trưởng trường ĐH có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học là tiêu chuẩn mang tính định tính, có thể vận dụng đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Thắng trong trường hợp rất cần thiết này, mặt khác Luật Giáo dục sửa đổi cũng không quy định bắt buộc chức danh Hiệu trưởng là cán bộ cơ hữu của trường ĐH.

Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thảo luận, xem xét, đánh giá tổng thể, rà soát trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh (đặc biệt là điều kiện phải có học vị Tiến sĩ) và thống nhất quyết nghị phân công ông Nguyễn Văn Thắng, Tiến sĩ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm giữ chức danh Hiệu trưởng trường ĐH Hạ Long (tại Thông báo số 1756-TB/TU ngày 09/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ).

Căn cứ theo các quy định hiện hành, ngày 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và quy định của tỉnh về công tác cán bộ, Hội đồng Trường ĐH Hạ Long đã tổ chức họp Hội đồng để bầu chức danh Hiệu trưởng. Kết quả 100% thành viên hội đồng dự họp đã nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, nhiệm kì 2020-2025.

Căn cứ kết quả bầu, Hội đồng Trường ĐH Hạ Long đã trình UBND tỉnh và ngày 18/5, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1588/QĐ-UBND công nhận ông Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo của ĐH Hạ  Long cũng cho biết ông Nguyễn Văn Thắng đã đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định như: có phẩm chất chính trị, có trình độ tiến sĩ, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, có uy tín khoa học và có kinh nghiệm quản lý giáo dục ĐH; độ tuổi đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH công lập theo quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn tiếp theo, sau khi tổ chức bộ máy nhà trường ổn định, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học đáp ứng được yêu cầu cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, trường ĐH Hạ Long sẽ chủ động tham mưu với tỉnh ủy, UBND tỉnh việc kiện toàn chức danh hiệu trưởng trường, phù hợp với quy định, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết trường ĐH Hạ Long là trường công lập trực thuộc UBND tỉnh nên theo Luật Giáo dục ĐH hiện hành UBND tỉnh có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng. Bộ GD&ĐT đang chờ báo cáo của Trường ĐH Hạ Long và UBND tỉnh Quảng Ninh để hiểu được thực tế của địa phương, từ đó mới có cơ sở để trả lời báo chí về vấn đề này.

MỚI - NÓNG
Chi tiết Lễ viếng, Lễ Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TPHCM
Chi tiết Lễ viếng, Lễ Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TPHCM
TPO - Ngoài các đoàn viếng đã được bố trí thời gian, đối với đoàn đại biểu của UBND các tỉnh, thành khu vực phía Nam; các cơ quan, đơn vị, các tập đoàn tổng công ty, công ty Trung ương trên địa bàn thành phố, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài... gửi văn bản đăng ký với UBND TPHCM hoặc trao đổi trực tiếp trước 20 giờ ngày 24/7 để Ban tổ chức bố trí lịch viếng cụ thể vào khung thời gian phù hợp.