Chu kỳ kiểm định xe gia đình sẽ kéo dài thêm 6 tháng, miễn đăng kiểm lần đầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong dự thảo sửa đổi bổ sung Thông tư 16/2021 mới nhất, Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề xuất xe đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, được sản xuất dưới 7 năm, có chu kỳ kiểm định định kỳ là 24 tháng.

Theo Cục Đăng kiểm, xe gia đình, xe không kinh doanh vận tải sản xuất dưới 7 năm sẽ được miễn đăng kiểm lần đầu; kiểm định chu kỳ đầu được kéo dài 36 tháng (3 năm), chu kỳ định kỳ là 24 tháng (2 năm) - tăng 6 tháng mỗi giai đoạn so với quy định hiện hành.

Chu kỳ kiểm định xe gia đình sẽ kéo dài thêm 6 tháng, miễn đăng kiểm lần đầu ảnh 1

Xe gia đình sẽ được giãn chu kỳ kiểm định lên 6 tháng.

Xe sản xuất trên 7 năm đến 15 năm có chu kỳ định kỳ 12 tháng. Xe trên 15 năm (hiện nay là 12 năm) kiểm định định kỳ 6 tháng.

Chu kỳ đăng kiểm với các loại xe kinh doanh vận tải dự kiến không thay đổi nhiều so với quy định hiện hành. Điểm mới đáng chú ý là xe trên 9 chỗ chở người sản xuất đến 5 năm sẽ có chu kỳ kiểm định lần đầu là 24 tháng, định kỳ 12 tháng - tăng 6 tháng so với quy định hiện hành. Xe sản xuất trên 5 năm vẫn áp dụng chu kỳ 6 tháng.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đề xuất nói trên được đưa ra sau khi tham khảo một số nước tương đồng về hạ tầng, phương tiện và nghiên cứu theo điều kiện Việt Nam. Ví dụ, tại Trung Quốc, chu kỳ kiểm định xe ôtô cá nhân trên 15 năm là 6 tháng; Indonesia quy định chu kỳ kiểm định lần thứ 2 trở đi là 6 tháng. Nhật Bản và Hàn Quốc đang áp dụng thời hạn định kỳ 2 năm.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chưa xem xét thay đổi chu kỳ kiểm định của xe kinh doanh vận tải vì hầu hết các quốc gia đều siết chặt chu kỳ kiểm định với xe tải hạng nặng; một số nước còn siết chặt hơn Việt Nam. Hiện nay, nước có chu kỳ kiểm định 6 tháng với xe tải sản xuất trên 5 năm là Tây Ban Nha, Trung Quốc. Với xe trên 6 năm là New Zealand, xe trên 7 năm là Bồ Đào Nha.

Xe chở người trên 9 chỗ từ 15 năm trở lên là nhóm sắp hết niên hạn sử dụng, tiềm ẩn mất an toàn giao thông nên chu kỳ kiểm định vẫn giữ nguyên 3 tháng.

Theo tính toán Cục Đăng kiểm Việt Nam, số xe được giãn chu kỳ kiểm định nếu Thông tư 16 được sửa đổi là hơn 3 triệu.

Trước đó, ngày 8/3, Bộ GTVT có công văn gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến về việc ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 16 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ngày 10/3, Bộ Tư pháp có công văn thống nhất với việc cần sớm sửa đổi quy định hiện hành để miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới mới và đề nghị Bộ GTVT bổ sung giải trình rõ hơn về nội dung dự kiến điều chỉnh khác trong dự thảo thông tư. Bộ GTVT đã tiếp thu, thuyết minh làm rõ sự cần thiết.

Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng cho phép bộ trưởng bộ này ban hành thông tư nêu trên theo trình tự, thủ tục rút gọn để đảm bảo giải quyết vấn đề cấp cách phát sinh trong thực tiễn hiện nay. Thời gian ban hành trong tháng 3/2023.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho biết, ông ủng hộ việc điều chỉnh chu kỳ kiểm định ô tô để phù hợp với xu thế của thế giới. Hiện các nhà sản xuất ô tô đều rất quan tâm đến chất lượng phương tiện, đặc biệt những trang bị an toàn, hệ thống kỹ thuật. Chất lượng ô tô ngày càng được nâng cao trong khi kinh tế - xã hội phát triển, việc quan tâm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô của người dân cũng tăng lên, do đó, việc điều chỉnh chu kỳ theo hướng giãn ra là phù hợp.

Tuy nhiên, ông Quyền cũng lưu ý cần tính toán hợp lý khi điều chỉnh chu kỳ kiểm định đối với các xe kinh doanh vận tải, bởi các phương tiện này hoạt động với cường độ cao, tần suất lớn và ít được quan tâm bảo dưỡng, sửa chữa hơn so với các xe gia đình.

MỚI - NÓNG