Có 12 kết quả :

 Đàn chó hoang liều lĩnh cướp mồi của hà mã

Đàn chó hoang liều lĩnh cướp mồi của hà mã

TPO - Sau khi bắt được linh dương vằn Kudu, hà mã tha xác con mồi lên sát bờ sông để ăn thịt. Đúng lúc đó, đàn chó hoang châu Phi xuất hiện và lao tới để cướp mồi. Với sự kiên trì và liều lĩnh, chúng đã giành được linh dương trước sự bất lực của hà mã.