Chính thức điều chuyển Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn về Văn phòng Bộ

Ông Nguyễn Đăng Chương rời Cục NTBD về Văn phòng Bộ làm việc
Ông Nguyễn Đăng Chương rời Cục NTBD về Văn phòng Bộ làm việc
TPO - Văn phòng Bộ VHTTDL vừa gửi thông tin tới báo chí về việc xử lý cập nhật, bổ sung danh sách hơn 300 ca khúc, trong đó có đề cập tới việc điều ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đến làm việc tại Văn phòng Bộ trong 6 tháng.

Theo đó, việc điều động này có hiệu lực từ ngày 1/6. Ông Nguyễn Đăng Chương thực hiện yêu cầu nhiệm vụ của Bộ và chờ bố trí, sắp xếp công tác khác. Thứ trưởng Vương Duy Biên điều hành Cục Nghệ thuật biểu diễn trong thời gian này.

Bộ VHTTDL yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm tập thể và các cá nhân liên quan; yêu cầu Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành nói chung và tập trung rà soát lại các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn để báo cáo Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển hiện nay.

Bộ cũng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn và các cơ quan liên quan rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Bộ cũng thông báo, 300 bài hát ghi trong danh mục đã được gỡ bỏ ra khỏi website của Cục Nghệ thuật biểu diễn. “Các bài hát đã trở nên quen thuộc, phổ biến trong thực tế nếu không có nội dung ca từ trái với thuần phong mỹ tục, xâm phạm lợi ích quốc gia thì không cần cấp phép phổ biến, không phụ thuộc vào địa điểm, thời gian sáng tác”, văn bản của Bộ nêu.

Trong bản thông báo gửi tới báo chí, Văn phòng Bộ tóm tắt quá trình của sự việc cập nhật 300 bài hát gây hiểu nhầm là “bài hát mới cấp phép” và gây bức xúc trong dư luận. Về việc này, Cục trưởng đã công khai trước cơ quan truyền thông nhận trách nhiệm và xin lỗi về sai sót trong quá trình cập nhật bổ sung danh sách 300 bài hát gây nên hiểu lầm và bức xúc đó.

MỚI - NÓNG