Chính thức công bố 'bóng ma tiêu cực' tại Đại học Điện lực

Chính thức công bố 'bóng ma tiêu cực' tại Đại học Điện lực
TPO - Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa thông báo kết luận thanh tra công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ ĐH của các trường ĐH. Theo đó trường ĐH Điện lực vi phạm hàng loạt quy định trong tuyển sinh, quản lý đào tạo và quản lý văn bằng chứng chỉ.

Tuyển thí sinh dưới điểm chuẩn

Theo đó, Thanh tra Bộ GD&ĐT thực hiện thanh tra nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD&ĐT, cụ thể là công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ ĐH các khóa tuyển sinh năm 2013, năm 2014 của trường ĐH Điện lực theo quyết định số 125 ngày 12/7/2019 của Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT.

Thông báo kết luận cho thấy, về công tác tuyển sinh: Trường ĐH Điện lực tuyển sinh trình độ ĐH chính quy năm 2013 vượt chỉ tiêu được Bộ GD&ĐT thông báo là 43,3%; năm 2014 vượt chỉ tiêu là 12,2%.

Đoàn thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên danh sách 222 sinh viên trúng tuyển ngành Điện công nghiệp và dân dụng năm 2013 cho thấy có 140 sinh viên trúng tuyển dưới điểm chuẩn theo Thông báo số 1201 của trường ngày 9/8/2013 và số 1466 ngày 12/9/2013 của trường, trong đó có 47 sinh viên được ghi chủ là dạng đào tạo theo nhu cầu xã hội, 7 sinh viên không có dữ liệu điểm xét tuyển.

Tiếp nhận sinh viên chuyển trường năm thứ nhất vị phạm quy định tại điểm c, khoản 2 điều 18, sinh viên chuyển trường không cùng ngành hoặc không cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 18 về quy chế đào tạo ĐH, CĐ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ GD&ĐT

Tuyển sinh ĐH chính quy năm 2014 đặt lớp tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Giáo dục ĐH.

Thanh tra Bộ khẳng định trách nhiệm để xẩy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác tuyển sinh năm 2013, 2014 thuộc về Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, các thành viên thuộc Hội đồng tuyển sinh 2013, 2014; Trường Phòng đào tạo và Phó trưởng phòng đào tạo phụ trách tuyển sinh năm 2013, 2014 và tham mưu tiếp nhận sinh viên chuyển trường.

Nâng, sửa điểm bài thi

Theo kết luận của Thanh tra Bộ GD&ĐT, quy định đào tạo của Trường ban hành theo quyết định số 577 ngày 11/9/2009 quy định việc sinh viên học dự thính là trái với Quy chế đào tạo ĐH theo hệ thống tín chỉ. Không những thế, quy trình tổ chức thi kết thúc học phần không được trường quy định rõ địa điểm chấm thi tự luận.

Có sự mất cân đối trong phân công giờ giảng giữa các giảng viên trong khoa Công nghệ - Tự động hóa, giảng viên có số giờ cao nhất gấp 5 lần giảng viên có số giờ thấp nhất trong năm.

Một số giảng viên có số giờ giảng trong năm vượt mức giờ chuẩn cho giảng viên theo quy định của Bộ GD&ĐT và vi phạm Nghị định của Chính phủ

Trước học kỳ 2 năm học 2017 – 2018, trường không chấm thi tập trung, cán bộ chấm thi nhận túi bài đã dọc phách từ giáo vụ khoa/bộ môn và đưa về chấm; Từ học kỳ 2 năm học 2017 – 2018, tổ chức chấm chung do Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng chủ trì nhưng công tác quản lý thiếu chặt chẽ, còn để xẩy ra hiện tượng sửa điểm bài thi, người không có nhiệm vụ và sinh viên vào phòng chấm thi.

Có nhiều bài thi được nâng điểm hoặc sửa điểm hoặc đánh dấu bài. Kiểm tra ngẫu nhiên các túi bài thi của sinh viên khoa Điều khiển – Tự động hóa tuyển sinh năm 2013 và năm 2014 môn Điều khiển logic và Kỹ thuật lập trình PLC1: các túi 14549, 16128, 16130, 17222; bài thi chỉ có 1 chữ ký của cán bộ chấm thi 1, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm từng câu (4 túi).

Các túi 14757, 16131, 17223: bài thi chỉ có 1 chữ ký của cán bộ chấm thi 2, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm từng câu (3/4 túi);

Môn Lý thuyết mạch 2: các túi 4657, 5660, 4662, 4664, 6043: bài thi có 1 chữ ký của cán bộ chấm thi 1, không ghi kết luận bằng chữ, không ghi điểm từng câu. Có 30 bài thi có dấu hiệu sửa điểm trực tiếp trên bài thi từ điểm thấp lên điểm cao, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm chấm chi tiết cho từng câu.

Thanh tra cũng kết luận trách nhiệm để xẩy ra thiếu xót trong việc ban hành quy định đào tạo của Trường thuộc về đơn vị tham mưu xây dựng là Phòng Đào tạo, trách nhiệm của Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo và Hiệu trưởng theo từng thời ký.

Trách nhiệm để xẩy ra sai phạm trong công tác tổ chức, quản lý đào tạo trình độ ĐH chính quy đối với các khóa tuyển sinh 2013, 2014 đặc biệt là việc ra đề, chấm thi, nâng điểm bài thi học phần trước hết thuộc về cán bộ, chuyên viên các phòng Đào tạo, Khảo thí và Đẩm bảo chất lượng; cán bộ giảng viên Khoa Điểu khiển – Tự đống hóa, Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo ĐH chính quy và Hiệu trưởng của trường ĐH Điện Lực theo từng thời kỳ.

Về quản lý văn bằng, Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết trường chưa bổ sung, sửa đổi theo quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục ĐH và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ GD&ĐT.

Mẫu phôi bằng chưa đúng quy định. Sổ gốc cấp phát văn bằng chưa đúng quy định của Bộ.

Chưa thực hiện đầy đủ thủ tục hủy bỏ phôi bằng theo quy định. Chưa thực hiện công khai thông tin văn bằng, chứng chỉ của trường trên trang thông tin điện tử.
Yêu cầu buộc thôi học, thu hồi văn bằng.

Trước những sai phạm nêu trên, Thanh tra Bộ GD&ĐT yêu cầu trường ĐH Điện lực rà soát toàn bộ điểm đầu vào của sinh viên ĐH chính quy năm 2013, 2014 tất cả các ngành đào tạo. Lập danh sách sinh viên có điểm trúng tuyển dưới điểm chuẩn theo thông báo của trường, danh sách sinh viên đào tạo theo nhu cầu xã hội của từng địa phương, danh sách sinh viên chuyển trường được trường tiếp nhận không đúng quy định; đánh giá hiện tại (còn học, đã tốt nghiệp) của các danh sách trên, đề xuất phwong án xử lý. Trường hợp không đúng quy chế thì buộc thôi học, thu hồi văn bằng theo quy định gửi về Vụ Giáo dục ĐH và Thanh tra Bộ GD&ĐT trước ngày 30/11/2019.

Rà soát đánh giá quá trình đào tạo và kết quả đào tạo của từng sinh viên có bài thi được nâng điểm, sửa điểm, xử lý cụ thể từng trường hợp theo quy định của Quy chế.

Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo trường xử lý dứt điểm những thiếu sót, sai phạm trong công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ ĐH chính quyt đối với các khóa tuyển sinh 2013, 2014.

Kiểm điểm xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ Công thương có liên quan đến thiếu sót, sai phạm (nếu có) của trường ĐH Điện Lực.

MỚI - NÓNG