Có 5 kết quả :

Tận dụng công nghệ, mạng xã hội để phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu nhi

Tận dụng công nghệ, mạng xã hội để phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu nhi

TPO - Theo các đại biểu, Đoàn Thanh niên cần tận dụng công nghệ, mạng xã hội để tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến đối tượng thanh thiếu nhi; nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; đồng thời lan tỏa gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. 
Lễ ký kết xây dựng Tủ sachs Hội nhập kinh tế quốc tế

Hành trang thông tin hội nhập kinh tế quốc tế

TPO - Chính sách pháp luật, lãnh đạo và quản lý, marketing và bán hàng, khởi nghiệp, nền kinh tế 4.0… là lĩnh vực kiến thức có trong Tủ sách hội kinh tế quốc tế mới được ra mắt hướng tới các nhà quản lý, hoạch định chính sách, doanh nhân, doanh nghiệp và nhất là các bạn đọc trẻ. Đây là một trong những hành trang cho quá trình hội nhập kinh tế.
Thực hiện bằng được BHYT toàn dân

Thực hiện bằng được BHYT toàn dân

TP - Ngày 29-6, tại lễ mít-tinh nhân Ngày Bảo hiểm Y tế (BHYT) Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách pháp luật về BHYT.