Có 1 kết quả :

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại diện tập đoàn, doanh nghiệp trong phiên họp về Cách mạng 4.0 tại Văn phòng chính phủ

Đề xuất xây dựng mô hình chính phủ điện tử bằng công nghệ Blockchain

Trong diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 với chủ đề “Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” (Industry 4.0 Summit) vừa qua, cùng sự đồng thuận cao từ lãnh đạo nhà nước, LINA Network đã đưa ra những ý kiến về việc xây dựng Chính phủ điện tử bằng công nghệ Blockchain ở Việt Nam.