Chim đực hót mời gọi con cái to như tiếng máy cưa

Loài chim chuông trắng Brazil sở hữu tiếng hót mời gọi chim cái to đến nỗi có thể ảnh hưởng xấu đến thính giác người. Con chim cái đứng gần cũng phải cảnh giác vì âm thanh này.