Có 2 kết quả :

Nhiều chuyên gia cho rằng, đề xuất hay nhưng cần nghiên cứu kỹ.

Đề xuất 4 kỳ nghỉ mỗi năm học: Ý tưởng hay?

TPO - Các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cho rằng, đề xuất cho học sinh nghỉ 4 kỳ/năm là ý kiến hay tuy nhiên cần có nghiên cứu, đánh giá mới biết được tính khả thi. Bởi vì, một số vùng miền ở Việt Nam thời tiết khắc nghiệt, học hè sẽ vất vả cho giáo viên lẫn học sinh.