Chỉ tiêu dự kiến các trường ĐH, CĐ năm 2008

Chỉ tiêu dự kiến các trường ĐH, CĐ năm 2008
TP - ĐH Sài Gòn: 4.000 chỉ tiêu - Trường ĐH công lập Sài Gòn (nâng cấp từ CĐSP TPHCM) vừa thông báo chỉ tiêu cho năm học 2008-2009.

Là năm thứ hai trường mở các ngành hệ đại học, nhưng là năm đầu tiên trường tổ chức thi tuyển. Năm nay, Bộ GD&ĐT cho phép ĐH Sài Gòn tuyển 3.970 chỉ tiêu cho 20 ngành học.

Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước. Các ngành đào tạo sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM.

Chỉ tiêu các ngành học hệ ĐH bao gồm: Tin học ứng dụng (200 chỉ tiêu), Khoa học môi trường (100 chỉ tiêu), Kế toán (200 chỉ tiêu), Quản tị kinh doanh (100 chỉ tiêu), Tài chính – Ngân hàng (150 chỉ tiêu), Việt Nam học (100 chỉ tiêu), Thư viên – Thông tin (100 chỉ tiêu), tiếng Anh (200 chỉ tiêu), SP Toán học (50 chỉ tiêu), SP Vật lý (40 chỉ tiêu), SP Tin học (40 chỉ tiêu), SP Hóa học (40 chỉ tiêu),

SP Sinh học (40 chỉ tiêu), SP Ngữ văn (40 chỉ tiêu), SP Địa lý (40 chỉ tiêu), SP Giáo dục chính trị (40 chỉ tiêu), SP Âm nhạc (120 chỉ tiêu), SP Mĩ thuật (120 chỉ tiêu), SP Giáo dục tiểu học (100 chỉ tiêu), SP Giáo dục mầm non (100 chỉ tiêu), SP Lịch sử (40 chỉ tiêu), SP Tiếng Anh (60 chỉ tiêu).

Chỉ tiêu các ngành học hệ CĐ bao gồm: Công nghệ thông tin (100 chỉ tiêu), Kế toán (100 chỉ tiêu), Quản trị kinh doanh (100 chỉ tiêu), Khoa học môi trường (100 chỉ tiêu), Việt Nam học (100 chỉ tiêu), Quản trị văn phòng (150 chỉ tiêu), Thư ký văn phòng (50 chỉ tiêu), Tiếng Anh (150 chỉ tiêu), Thư viện – Thông tin (150 chỉ tiêu),

Lưu trữ học (60 chỉ tiêu), SP Toán học (40 chỉ tiêu), SP Vật lý (40 chỉ tiêu), SP Hóa học (40 chỉ tiêu), SP Tin học (30 chỉ tiêu), SP Kỹ thuật công nghiệp (30 chỉ tiêu), SP Sinh học (40 chỉ tiêu), SP Kinh tế gia đình (30 chỉ tiêu), SP Ngữ văn (40 chỉ tiêu), SP Lịch sử (40 chỉ tiêu), SP Địa lý (40 chỉ tiêu), SP Giáo dục công dân (30 chỉ tiêu), SP Tiếng Anh (70 chỉ tiêu), SP Giáo dục tiểu học (220 chỉ tiêu), SP Giáo dục mầm non (200 chỉ tiêu).

ĐH Giao thông Vận tải TPHCM: 2.410 chỉ tiêu

ĐH GTVT TPHCM cũng thông báo tuyển 2410 chỉ tiêu trong năm 2008. Hệ ĐH ngành Điều khiển tàu biển (200 chỉ tiêu), Vận hành khai thác máy tàu thủy (180 chỉ tiêu); Điện và tự động tàu thủy (70 chỉ tiêu), Điện tử viễn thông  (70 chỉ tiêu), Tự động hóa công nghiệp (70 chỉ tiêu), Kỹ thuật điện (70 chỉ tiêu), Đóng tàu và công trình nổi (120 chỉ tiêu), Cơ giới hóa xếp dỡ cảng (65 chỉ tiêu), Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa (70 chỉ tiêu), Xây dựng cầu đường (170 chỉ tiêu), Công nghệ thông tin (140 chỉ tiêu), Cơ khí ô tô (70 chỉ tiêu),

Máy xây dựng (65 chỉ tiêu), Kỹ thuật máy tính (70 chỉ tiêu), Xây dựng dân dụng và công nghiệp (80 chỉ tiêu), Quy hoạch giao thông (70 chỉ tiêu), Quản trị logistic và vận tải đa phương thức (70 chỉ tiêu), Thiết bị năng lượng tàu thủy (70 chỉ tiêu), Xây dựng đường sắt – metro (70 chỉ tiêu), Kinh tế vận tải biển (140 chỉ tiêu), Kinh tế xây dựng (80 chỉ tiêu).

Hệ CĐ tuyển sinh 80 chỉ tiêu mỗi ngành: Điều khiển tàu biển, Vận hành khai thác máy tàu thủy, Công nghệ thông tin, Cơ khí động lực (cơ khí ô tô), Kinh tế vận tải biển.

Học viện Hàng không Việt Nam: 600 chỉ tiêu

Học viện Hàng không Việt Nam tuyển tất cả 600 chỉ tiêu vào hai hệ ĐH và CĐ. Các ngành hệ ĐH bao gồm: Quản trị kinh doanh (570 chỉ tiêu), Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (90 chỉ tiêu), Tiếng Anh thương mại (60 chỉ tiêu), Quản lý điều hành bay (60 chỉ tiêu).

Hệ CĐ của trường tuyển sinh một ngành duy nhất là Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (30 chỉ tiêu) và xét tuyển trên cơ sở điểm thi ĐH và học viện cùng ngành).

Hệ TCCN tuyển 150 chỉ tiêu vào các ngành: Điện tử viễn thông hàng không (30 chỉ tiêu), Khai thác cảng hàng không (30 chỉ tiêu), Không lưu (30 chỉ tiêu), Vận tải hàng không (60 chỉ tiêu).

Hệ TC Nghề tuyển 590 chỉ tiêu vào các ngành: Dịch vụ thương mại hàng không (300 chỉ tiêu), An ninh bảo vệ (100 chỉ tiêu), Kỹ thuật điện - Điện tử - Viễn thông (150 chỉ tiêu), Kiểm soát không lưu (40 chỉ tiêu). 

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm