Có 10 kết quả :

Nhiều vụ án lớn đã được xử lý nghiêm minh trước pháp luật

Không có ‘vùng cấm’ trong xử lý các vụ án tham nhũng

TPO - Một trong những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong năm 2018 là, tập trung chỉ đạo điều tra các vụ án tham nhũng lớn để truy tố, xử lý nghiêm minh trước pháp luật theo tinh thần không có vùng cấm, tất cả hành vi vi phạm để phải được xử lý đúng pháp luật.