Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh

TPO - Bộ Chính trị vừa quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Hải Ninh, ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2025.
Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh ảnh 1