Chân dung Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội

TPO - Sáng 23/6, Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã bầu Chủ tịch; các Phó Chủ tịch; các Trưởng, phó ban HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Chân dung Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội ảnh 1