Hồi âm:

Chấn chỉnh dự án khai thác cát ở biển Đại Lãnh

Chấn chỉnh dự án khai thác cát ở biển Đại Lãnh
TP - Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, về dự án khai thác ở biển Đại Lãnh (Tiền Phong ngày 28/8 có bài phản ánh). 

Thông báo nêu rõ, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo huyện Vạn Ninh giám sát chặt chẽ quá trình triển khai dự án “Nạo vét khơi thông luồng hàng hải khu kinh tế Vân Phong, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu”, bảo đảm chủ đầu tư chấp hành đúng theo phương án khai thác, báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Ông Nguyễn Tấn Tuân cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với chủ đầu tư dự án xây dựng bổ sung kế hoạch triển khai nạo vét cho từng thời điểm. Trong đó, lưu ý thực hiện tốt việc nắm bắt thông tin về thời vụ nuôi trồng, đánh bắt hải sản trong khu vực, thông tin sớm, cụ thể cho người dân về khu vực sắp triển khai nạo vét, để tránh thiệt hại cho các hộ dân, đồng thời tổ chức thả phao ranh giới thi công, quan trắc môi trường, giám sát quá trình thi công theo phương án đã được phê duyệt. Trong trường hợp khách quan làm ảnh hưởng, gây thiệt hại vật chất cho các hộ dân, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện hỗ trợ, đền bù kịp thời, thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhân dân.

MỚI - NÓNG