Có 1 kết quả :

Chấm công Camera AI tự động xu hướng 2021

Chấm công Camera AI tự động xu hướng 2021

Cùng với sự thay đổi không ngừng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, các doanh nghiệp trong nước đang từng bước thích nghi và tiến vào sân chơi của làng phát triển trí tuệ nhân tạo. Một công trình quản lý chuyên nghiệp đang dần được hình thành, tiêu biểu là hệ thống chấm công bằng camera AI.