Có 10 kết quả :

TS Nguyễn Viết Chức

Không làm điều thiện sao có được bình an

TP - TS Nguyễn Viết Chức, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, tín ngưỡng nếu đúng mức độ thì trở thành văn hóa. Nhưng nếu quá lên trở thành mê tín, mê muội.