Có 4 kết quả :

Thử nghiệm thành công thiết bị hạ tầng mạng viễn thông 5G tự nghiên cứu, sản xuất là mục tiêu quan trọng của Viettel năm 2020.

Thử nghiệm hạ tầng 5G Made in Vietnam

TPO - Nhà mạng Viettel cho biết, đã đạt được bước tiến quan trọng trong nghiên cứu phát triển trạm BTS và chip cho 5G, tiến tới thử nghiệm thành công thiết bị hạ tầng mạng viễn thông 5G do Viettel nghiên cứu, sản xuất trên mạng lưới tại Việt Nam trong năm 2020.