Cấp bù lương với lao động nghỉ hưu từ năm 2018 ra sao?

Cấp bù lương với lao động nghỉ hưu từ năm 2018 ra sao?
TP - Báo Tiền Phong nhận được câu hỏi của một số bán đọc: Theo quy định mới về điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, những người đã được hưởng lương hưu từ đầu năm 2018 có được điều chỉnh không?

Trả lời:

Chính phủ đã ban hành Nghị định 153/2018, về điều chỉnh lương hưu với lao động nghỉ hưu giai đoạn 2018 - 2021, có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng. Nghị định này có hiệu lực từ 24/12/2018. Theo đó, lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018, tùy thuộc vào thời gian đóng BHXH, và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu; mức lương hưu được điều chỉnh bằng mức lương hưu tính theo quy định theo Luật BHXH năm 2014 cộng với mức điều chỉnh theo quy định Nghị định này (chi tiết tại Phụ lục Nghị định 153). 

Đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ 1/1/2018 đến trước ngày được nhận lương hưu mới, theo quy định tại Nghị định này, được truy lĩnh phần lương hưu chênh lệch tăng thêm giữa mức lương hưu trước và sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Nghị định này.

MỚI - NÓNG