Cần trục tháp lơ lửng trên đầu người dân Hà Nội

Tuy Hà Nội đã có những biện pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định quản lý sử dụng, vận hành cần trục tháp trong thi công xây dựng, nhưng cần trục tại nhiều công trình vẫn chìa ra đường đe dọa tính mạng người dân

Có thể bạn quan tâm