Cần tạo mô hình kinh tế cụ thể giữ chân thanh niên nông thôn bỏ quê đi làm ăn xa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thanh niên nông thôn bỏ quê đi làm ăn xa chiếm tỷ lệ khá lớn. Muốn giữ chân họ, đồng thời xây dựng lực lượng thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt của tổ chức Đoàn thì cần tạo được mô hình kinh tế cụ thể; nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên...

Ngày 16/9, Tỉnh Đoàn Hậu Giang tổ chức hội thảo chuyên đề “Đoàn viên, thanh niên với khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang Bùi Hữu Lộc cho biết, nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong hội viên, đoàn viên thanh niên (ĐVTN), thời gian qua, Tỉnh Đoàn và Sở KH&CN đã phối hợp thực hiện một số mô hình thanh niên nghiên cứu và ứng dụng KHCN. Từ năm 2004-2022, đã có hàng chục lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề về chuyển giao KHCN cho hơn 1.000 lượt cán bộ, ĐVTN được tổ chức tại các cấp bộ Đoàn trong cả tỉnh, với nhiều nội dung và hình thức khác nhau.

Xây dựng các mô hình thanh niên tham gia nghiên cứu và ứng dụng KHCN, trong đó có hơn 10 mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, phát triển kinh tế cho ĐVTN, hỗ trợ kinh phí cho các mô hình có tính khả thi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Việc xây dựng mô hình ứng dụng KHCN kỹ thuật mới thúc đẩy việc phát triển kinh tế, xã hội cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa luôn được Đoàn thanh niên các cấp hướng đến và ưu tiên…

Cần tạo mô hình kinh tế cụ thể giữ chân thanh niên nông thôn bỏ quê đi làm ăn xa ảnh 1

Ký kết kế hoạch phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Sở KH&CN Hậu Giang.

Tuy nhiên, hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong thanh niên chưa tạo nên một phong trào sâu rộng, tính lan tỏa chưa cao nên những kết quả bước đầu chưa rõ nét. Bên cạnh đó, vẫn còn tâm lý nghi ngại, sợ thất bại, chưa mạnh dạn khởi nghiệp.

Ngoài ra, các mô hình khởi nghiệp, kinh tế tập thể trong thanh niên tuy có tăng về số lượng, nhưng chất lượng có nơi còn hạn chế, quy mô chưa lớn, tính liên kết trong sản xuất, kinh doanh chưa thật sự bền vững...

Theo anh Bùi Hữu Lộc, đối tượng cần quan tâm trong phong trào khởi nghiệp là thanh niên nông thôn. Vì thanh niên nông thôn bỏ quê đi làm ăn xa chiếm tỷ lệ khá lớn. Muốn giữ chân họ, đồng thời xây dựng lực lượng thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt của tổ chức Đoàn thì cần tạo được mô hình kinh tế cụ thể.

Với định hướng “Phát triển và ứng dụng KHCN là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, Tỉnh Đoàn đã huy động các nguồn lực từ chính quyền các cấp, các doanh nghiệp và người dân cùng tích cực tham gia ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống, sản xuất. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, từng bước hình thành thị trường công nghệ ở nông thôn, tạo đà cho việc ứng dụng nhanh các thành tựu KHCN vào sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Cần tạo mô hình kinh tế cụ thể giữ chân thanh niên nông thôn bỏ quê đi làm ăn xa ảnh 2

Anh Bùi Hữu Lộc - Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang phát biểu tại hội thảo.

Để nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên, theo Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang, cần sáng tạo, đa dạng về phương thức, hình thức tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về KHCN; vai trò của thanh niên trong việc làm chủ KHCN, tham gia phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ thanh, thiếu nhi tiếp cận và làm chủ khoa học và công nghệ. Tạo điều kiện để thanh niên khơi dậy ý tưởng, sáng tạo khởi nghiệp và hoàn thành sản phẩm ổn định thương mại trên thị trường.

Hình thành Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và ĐMST, hỗ trợ cho thanh niên tham gia các dự án. Có cơ chế và chính sách cụ thể để khuyến khích các cuộc thi khởi nghiệp, các chương trình ươm tạo cho doanh nghiệp...

MỚI - NÓNG