Cần quan tâm hơn đến nguồn nhân lực trẻ

Cần quan tâm hơn đến nguồn nhân lực trẻ
TP - Hôm qua, 22/2, Ban Bí thư TW Đoàn đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện ĐH Đảng toàn quốc lần thứ X. Bí thư thứ nhất TW Đoàn Đào Ngọc Dung dự và chỉ đạo. Bí thư thường trực TW Đoàn Nguyễn Thành Phong chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Hồng Hà, nguyên Bí thư TW Đảng, thường trực Ban soạn thảo văn kiện ĐH X của Đảng. Các đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Thường vụ công tác tại cơ quan TW Đoàn, lãnh đạo cấp  vụ ở TW Đoàn, các nhà khoa học của TW Đoàn và một số Bí thư Tỉnh Đoàn gần Hà Nội và Đoàn trực thuộc đã tham dự Hội nghị.

“Mở” cho đảng viên làm kinh tế tư nhân: Ủng hộ và… băn khoăn

Về quy định mới trong dự thảo văn kiện “đảng viên được làm kinh tế tư nhân không hạn chế quy mô...”, Trưởng ban TN Quân đội Phan Văn Long cho rằng, nên bỏ cụm từ “không hạn chế quy mô” để phù hợp và có tính mở.

Bởi khi thực hiện phải trả lời được 2 câu hỏi: Một, đảng viên làm kinh tế tư nhân có làm thay đổi bản chất giai cấp công nhân không?; Hai, số doanh nghiệp tư nhân của đảng viên phát triển đến mức nào? Có lấn át vai trò của doanh nghiệp Nhà nước - đang được coi và xây dựng trở thành chủ đạo của nền kinh tế - hay không. Đây là vấn đề nhạy cảm, nên để Đại hội X quyết định.

Cũng góp ý về vấn đề này, Trưởng ban TN Công an Nguyễn Quốc Văn ủng hộ việc cho đảng viên làm kinh tế tư nhân không hạn chế quy mô, bởi theo anh Văn đó là sự vận động tất yếu khách quan.

Tuy nhiên anh Văn băn khoăn một điều: Khi mở ra công khai thì “đảng viên làm kinh tế tư nhân” trở thành một giá trị xã hội. Khi đã trở thành giá trị xã hội rồi thì có vấn đề là thanh niên sẽ lựa chọn thủ lĩnh của mình theo những giá trị mới ấy là chính.

Sau 5 năm nữa, khi bầu chọn thủ lĩnh thanh niên (kể cả Trưởng ban TN Công an hay Bí thư TW Đoàn) thì liệu người được chọn có thể không có giá trị này (tức là phải rất giàu) được hay không? Đây là nỗi lo, nỗi băn khoăn của cán bộ Đoàn!

Về chống tham nhũng, tiêu cực, anh Văn đề nghị văn kiện nên tách ra viết thành một mục riêng về chống tham nhũng, có nhấn mạnh đến các giải pháp thực hiện khả thi.

Anh đề nghị: “Nên thành lập Ủy ban Kiểm tra kỷ luật do ĐH Đảng toàn quốc bầu ra song song với BCH TW để giám sát, chống tham nhũng tiêu cực trong hệ thống Đảng. Nhà nước cũng cần lập ủy ban Chống tham nhũng chuyên trách”.

Xây dựng Đoàn chính là xây dựng Đảng trước một bước

Với đánh giá về Đoàn và thanh niên trong dự thảo văn kiện, TS Dương Tự Đam, TBT Tạp chí Thanh niên kiến nghị bổ sung nội dung Đảng cần quan tâm đến nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

TS Đam dẫn lời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh từng phát biểu rằng “Công tác TN không chỉ là công tác dân vận bình thường” và “Đảng coi công tác xây dựng Đoàn là việc xây dựng Đảng trước một bước” cho nên ông đề nghị điều lệ Đảng nên ghi rõ “ Đoàn là đội quân xung phong tình nguyện của Đảng trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và “Xây dựng Đoàn là việc xây dựng Đảng trước một bước”.

TS Trần Văn Miều, GĐ TT Văn hóa giáo dục tổng hợp TW Đoàn cho rằng, dự thảo văn kiện trình ĐH X của Đảng có 5 đoạn viết về TN nhưng chưa đầy đủ.

Phải làm sao xây dựng nguồn nhân lực trẻ có lý tưởng, có sức khỏe; quan tâm bồi dưỡng cán bộ trẻ từ khâu tạo nguồn, đào tạo, bố trí, thử thách. Nhưng quan trọng là Đảng phải xây dựng được một môi trường xã hội trong sạch để thanh niên phát triển, như một tấm gương để thanh niên soi vào mà phấn đấu.

Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương Phạm Xuân Thăng góp ý rất tâm huyết về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực. Văn kiện Đại hội Đảng cần thể hiện định hướng một chiến lược quốc gia (đến năm 2020 chẳng hạn) về đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, việc đào tạo phải thay đổi gắn với thị trường.

Kết luận hội nghị, Bí thư thường trực TW Đoàn Nguyễn Thành Phong khẳng định những ý kiến đóng góp này sẽ được tập hợp đầy đủ để báo cáo lên Ban Bí thư TW Đảng và Tiểu ban văn kiện.

MỚI - NÓNG