Tổng Bí thư làm việc ở tỉnh Hậu Giang:

Cần phát huy lợi thế nông nghiệp

Cần phát huy lợi thế nông nghiệp

Ngày 15/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của Trung ương làm việc tại tỉnh Hậu Giang. 


Buổi sáng, Tổng Bí thư nghe Tỉnh ủy Hậu Giang báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. 

Trong điều kiện tỉnh nghèo, mới chia tách từ năm 2004, nhưng Hậu Giang duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trên 13%. 

Từ chỗ chỉ có tuyến độc đạo nhỏ và nhiều trắc trở nối với các địa phương xung quanh, nay Hậu Giang đã có mạng lưới giao thông đa dạng, thông suốt. 

Trong đó, lợi thế nông nghiệp đã được chú ý khai thác, giá trị nông nghiệp tăng bình quân mỗi năm 16%, có nhiều nông sản xây dựng được thương hiệu và là tỉnh có xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới đầu tiên của ĐBSCL. 

Tổng Bí thư biểu dương nỗ lực của tỉnh Hậu Giang, nhưng cũng lưu ý tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Điều đó cho thấy, tỉnh Hậu Giang phát huy chưa thật tốt các nguồn lực. 

Tổng Bí thư yêu cầu, thời gian tới, tỉnh Hậu Giang cần tập trung phát huy lợi thế tiềm năng nông nghiệp bằng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để làm ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, giúp người dân xóa đói giảm nghèo và phát triển.

Buổi chiều, Tổng Bí thư đi thăm một số công trình trọng điểm của tỉnh Hậu Giang và tiếp tục lịch trình thăm và làm việc địa phương khác. 

MỚI - NÓNG