Có 2 kết quả :

Ảnh minh họa.

Đổi căn cước công dân có cần đổi sổ BHXH, thẻ BHYT?

Bạn đọc Nguyễn Văn Quảng (Nghệ An) hỏi: Hiện công an đang đổi chứng minh thư, căn cước công dân 9 số sang căn cước công dân có gắn chíp. Vậy khi đổi sang căn cước công dân mới có phải làm thủ tục đổi thông tin trên dữ liệu BHXH và đổi thẻ BHYT mới không? Nếu có, thủ tục và thời gian đổi ra sao?