Cận cảnh biên phòng An Giang tuần tra biên giới

Cận cảnh biên phòng An Giang tuần tra biên giới
TPO - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang quản lý đoạn biên giới dài gần 100 km, tiếp giáp hai tỉnh Takeo và Kandal (Campuchia). Về mặt địa lý, An Giang cơ bản là tỉnh đồng bằng sông nước nên nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới của bộ đội Biên phòng tỉnh cũng có những nét đặc trưng riêng.
Cận cảnh biên phòng An Giang tuần tra biên giới ảnh 1 Kiểm tra vũ khí, trang bị trước khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra.
Cận cảnh biên phòng An Giang tuần tra biên giới ảnh 2 Sau khi nhận lệnh tuần tra, cả tiểu đội lên đường.
Cận cảnh biên phòng An Giang tuần tra biên giới ảnh 3
Cận cảnh biên phòng An Giang tuần tra biên giới ảnh 4 Với địa hình đặc thù vùng sông nước nên phương tiện tuân tra của bộ đội biên phòng cũng khá linh loạt: có khi lội ruộng tuần tra...
Cận cảnh biên phòng An Giang tuần tra biên giới ảnh 5 ...leo cầu khỉ và dĩ nhiên không thể thiếu các phương tiện hiện đại như xuồng cao tốc.
Cận cảnh biên phòng An Giang tuần tra biên giới ảnh 6
Cận cảnh biên phòng An Giang tuần tra biên giới ảnh 7 Tuần tra bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới không chỉ có bộ đội biên phòng, mà còn có sự đóng góp, phối hợp của nhiều lực lượng khác, trong đó có dân quân tự vệ.
Cận cảnh biên phòng An Giang tuần tra biên giới ảnh 8 Đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ địa phương trong tỉnh và khu vực giáp biên giới cũng tham gia vào công tác tuần tra biên giới.
Cận cảnh biên phòng An Giang tuần tra biên giới ảnh 9
Cận cảnh biên phòng An Giang tuần tra biên giới ảnh 10 Học sinh tham gia chương trình học kỳ quân đội cùng bộ đội biên phòng tuần tra biên giới. Qua đó, các em hiểu thêm về công việc của người lính biên phòng và giúp các em hiểu thêm về chủ quyền biên giới, lãnh thổ.
Cận cảnh biên phòng An Giang tuần tra biên giới ảnh 11 Vào mùa nước nổi, ruộng đồng biên giới chìm trong biển nước mênh mông. Cột mốc biên giới cũng “nổi” trên nước, quân với dân phải tuần tra bằng xuồng.
Cận cảnh biên phòng An Giang tuần tra biên giới ảnh 12 Nhiệm vụ tuần tra bao gồm cả việc kiểm tra, bảo quản cột mốc.
Cận cảnh biên phòng An Giang tuần tra biên giới ảnh 13 Bộ đội biên phòng thực hiện nghi lễ chào cột mốc.
Cận cảnh biên phòng An Giang tuần tra biên giới ảnh 14 Nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, bộ đội biên phòng hai nước Việt Nam, Campuchia thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra.
Cận cảnh biên phòng An Giang tuần tra biên giới ảnh 15
Cận cảnh biên phòng An Giang tuần tra biên giới ảnh 16 Trong những năm qua, biên giới hai nước Việt Nam, Campuchia luôn ổn định. Người dân địa phương an tâm làm ăn sinh sống. Điều này có phần đóng góp không nhỏ của bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.