Cải cách thủ tục cấp sổ đỏ

Cải cách thủ tục cấp sổ đỏ
TP - Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận) và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

> Lừa cắm sổ đỏ giả, chiếm đoạt 50 tỷ đồng

Thủ tướng yêu cầu, từ nay đến hết 2011, các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phải rà soát, sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định về giấy chứng nhận của địa phương không còn phù hợp với pháp luật hiện hành; tăng cường cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và công bố công khai để người dân thực hiện, giám sát.

UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận ở địa phương, nhất là đất ở và đất chuyên dùng; hằng năm các tỉnh, thành phố phải giao chỉ tiêu kế hoạch cấp giấy chứng nhận cho từng huyện, xã làm cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG