Các gói hỗ trợ thuế, phí đã và sắp triển khai

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Tài chính đề xuất thêm gói giải pháp giảm thuế khoảng 20.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, trong đó có nhóm chịu nhiều tác động như hàng không, du lịch...
Bộ Tài chính đề xuất thêm gói giải pháp giảm thuế khoảng 20.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, trong đó có nhóm chịu nhiều tác động như hàng không, du lịch...
TPO - Dự kiến, hôm nay (16/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Gói chính sách này tổng giá trị theo tính toán của Bộ Tài chính trên 20.000 tỷ đồng.

Cùng với các chính sách đã triển khai năm 2020, và đang triển khai 2021 tới nay, tổng số tiền hỗ trợ từ thuế, phí, lệ phí khoảng 277 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, ngày 13/8, bộ đã thừa ủy quyền Thủ tướng ký Tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Các chính sách đưa ra nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp khắc phục khó khăn.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã... có doanh thu năm 2020 qua không quá 200 tỷ đồng. Dự kiến chính sách này giảm khoảng 6 nghìn tỷ đồng.

Giảm 50% thuế quý 3, 4 năm 2021 với hộ, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế. Dự kiến chính sách này giảm khoảng 8,7 nghìn tỷ đồng.

Giảm 30% thuế giá trị gia tăng với nhóm dịch vụ ảnh hưởng nặng do dịch bệnh như giao thông, du lịch, hàng không, lưu trú và ăn uống, giải trí, thể thao... dự kiến giảm khoảng 8,6 nghìn tỷ đồng.

Xóa tiền chậm nộp thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của doanh nghiệp bị lỗ liên tục trong 3 năm 2018, 2019 và 2020, dự kiến xóa khoảng 6 nghìn tỷ đồng tiền nợ.

Bên cạnh, Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021, dự kiến giảm khoảng 700 tỷ đồng.

Trước các đề xuất trên, một số chính sách về miễn, giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất đã được áp dụng trong 8 tháng đầu năm, như: Gia hạn nộp thuế (các thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân) và tiền thuê đất trong năm 2021; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay tới hết năm nay; giảm thuế nhập khẩu với một số nhóm mặt hàng nhập khẩu; giảm trên 30 loại phí, lệ phí tới hết năm nay ở hầu hết các lĩnh vực.

Theo Bộ Tài chính, lũy kế đến 24/8/2021, cơ quan thuế đã nhận được hơn 139.000 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của tổ chức, cá nhân.

Tổng số thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn trên 72.744 tỷ đồng. Trong đó, gia hạn thuế giá trị gia tăng trên 40.652 tỷ đồng; gia hạn tạm nộp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên 29.550 tỷ đồng; gia hạn 301 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân với hộ và cá nhân kinh doanh; gia hạn 2.269 tỷ đồng tiền thuê đất.

Tổng tiền miễn giảm các khoản thuế, phí, lệ phí khoảng 3 nghìn tỷ đồng.

Tính chung các giải pháp đã thực hiện và dự kiến đề xuất áp dụng trong năm 2021 (gồm cả gói hỗ trợ đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội) khoảng 148 nghìn tỷ đồng, trong đó: gói gia hạn, miễn, giảm thuế, phí và lệ phí đã ban hành khoảng 118 nghìn tỷ đồng; gói miễn, giảm thuế, xóa nợ tiền chậm nộp khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2020, các chính sách hỗ trợ về thuế, phí cũng được Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành triển khai, trong các khoản giảm nhiều nhất là lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước đăng ký mới; tăng mức giảm trừ gia cảnh với cá nhân; giảm tiền thuê đất; giảm thuế môi trường với nhiên liệu bay...

Tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm năm 2020 khoảng 129 nghìn tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 97,5 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí được miễn, giảm hơn 31,5 nghìn tỷ đồng.

MỚI - NÓNG