Các cuộc họp cấp Bộ trưởng trù bị cho HN cấp cao ASEAN 16

Các cuộc họp cấp Bộ trưởng trù bị cho HN cấp cao ASEAN 16
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN đã họp ngày 7/4/2010 nhằm rà soát tổng thể các nội dung trong lĩnh vực mình phụ trách chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16.

Chủ trì Ăn tối làm việc của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm đã cùng các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN bàn về đẩy nhanh liên kết khu vực, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng và triển khai Hiến chương ASEAN, củng cố và giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, tiếp theo các kết quả thảo luận tại Hội nghị Hẹp các Ngoại trưởng tại Đà Nẵng, tháng 1/2010.

Theo đó, các Ngoại trưởng nhất trí ASEAN sẽ sớm hoàn tất và ký Nghị định thư thứ 3 sửa đổi Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), tạo điều kiện để Liên minh Châu Âu (EU) tham gia TAC.

Các Bộ trưởng hoan nghênh đề xuất mới đây của Ca-na-đa về tham gia Hiệp ước này và khẳng định sẽ tiếp tục tham vấn Ca-na-đa để triển khai; đồng thời sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để Thổ Nhĩ Kỳ tham gia TAC.

Về triển khai Hiến chương, các Bộ trưởng đã nhất trí sẽ ký trong dịp này Nghị định thư về Cơ chế giải quyết tranh chấp, một văn kiện pháp lý quan trọng nhằm hoàn thiện khung pháp lý theo qui định của Hiến chương.

Tại Cuộc họp của Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) , các Bộ trưởng phụ trách AEC đã thảo luận và hoàn tất Báo cáo của Hội đồng AEC và dự thảo Tuyên bố của Lãnh đạo các nước ASEAN về phục hồi và phát triển bền vững để trình lên HNCC ASEAN 16.

Bên cạnh đó, Hội đồng AEC đã tập trung bàn các biện pháp thực hiện hiệu quả các thỏa thuận về hợp tác kinh tế và đề ra các ưu tiên của AEC trong năm 2010.

Tại Cuộc họp Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN ( ASCC ) , các Bộ trưởng đã kiểm điểm việc thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng VHXH ASEAN, xác định các lĩnh vực ưu tiên của ASCC trong năm Việt Nam làm Chủ tịch, gồm phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đối phó với các thách thức toàn cầu, tăng cường phúc lợi và phát triển đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường hợp tác văn hóa và nâng cao nhận thức về ASEAN, và đã thông qua Kế hoạch Truyền thông của ASCC.

Các Bộ trưởng ASCC cũng đã tham dự và chứng kiến lễ ra mắt Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và bảo vệ Quyền phụ nữ và trẻ em.

Dự kiến trong sáng 8/4, Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) sẽ họp để thống nhất lần cuối các nội dung chuẩn bị cho Cấp cao, nhất là tổng hợp kết quả các Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế và Văn hóa-Xã hội.

ACC cũng dự kiến sẽ cho ý kiến về một số văn bản do Ủy ban các Đại diện thường trực ASEAN (CPR) đệ trình và Báo cáo đầu tiên của Nhóm đặc trách cao cấp về Kết nối ASEAN.

Các hoạt động của Lãnh đạo ASEAN tại dịp Cấp cao ASEAN 16 sẽ bắt đầu từ chiều ngày 8/4/2010, mở đầu là cuộc gặp với Đại diện của Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA) lúc 15h00; sau đó sẽ là Lễ khai mạc Hội nghị lúc 15h45; Phiên họp toàn thể lúc 16h45 và cuối ngày là Ăn tối làm việc của Lãnh đạo ASEAN.

MỚI - NÓNG