Cả nước treo cờ Tổ quốc trong 2 ngày 19 và 20/5

Cả nước treo cờ Tổ quốc trong 2 ngày 19 và 20/5
Ngày 18/5, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ đã ký công văn số 2656/VPCP- V.III gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Công văn nêu rõ, ngày Chủ nhật 20/5/2007 là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII, theo yêu cầu của Hội đồng Bầu cử, đề nghị các các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, thực hiện việc treo cờ Tổ quốc trong hai ngày 19 và 20/5/2007 tại tất cả các công sở và nhà dân trong cả nước./.

MỚI - NÓNG