Cả nước chia thành 7 vùng kinh tế: Ưu điểm ra sao, hạn chế thế nào?

TPO - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Chính phủ hai phương án phân vùng kinh tế-xã hội cho giai đoạn 2021-2030, trong đó phương án hai nhận được nhiều sự ủng hộ nhất của các bộ, ngành, địa phương
Cả nước chia thành 7 vùng kinh tế: Ưu điểm ra sao, hạn chế thế nào? ảnh 1