Ca mắc COVID-19 có bệnh lý đặc biệt ở Hà Nội sẽ được điều trị tại đâu?

TPO - Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện đánh giá, phân tầng, điều phối, tiếp nhận người bệnh COVID-19 căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và hướng dẫn phân loại mức độ lâm sàng, phân tầng điều trị của Sở Y tế.
Ca mắc COVID-19 có bệnh lý đặc biệt ở Hà Nội sẽ được điều trị tại đâu? ảnh 1