Có 113 kết quả :

Xác cá trắm đen nặng 73 kg

Xác cá trắm đen nặng 73 kg

Cư dân Trung Quốc hôm 7/7 tìm thấy xác một con cá trắm đen có kích thước tương đương người trưởng thành tại một hồ chứa ở tỉnh Hồ Nam.