Có 4 kết quả :

Nửa năm 2021, Buy2Sell đột phá doanh số bán hàng trong thời kì COVID-19 tại Việt Nam.

Nửa năm 2021, Buy2Sell đột phá doanh số bán hàng trong thời kì COVID-19 tại Việt Nam.

Năm 2021 là một năm khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, từ tháng 5/2021 Covid – 19 đã trở lại sau 3 tháng kiểm soát trước đó. Hiện nay Việt Nam đã và đang đi đúng hướng để kiểm soát bằng cách giãn cách trong toàn tháng 6 và tháng 7, và kế hoạch tiêm chủng cho 75% dân số. Tại thành phố lớn Hồ Chí Minh và Hà Nội với tổng dân số trên 30 triệu người đang được ưu tiên để tiêm chủng trong quý 3/2021, và sớm đưa cuộc sống trở về bình thường.