Buôn làng Đăk Lăk tích cực hưởng ứng phong trào Vệ sinh yêu nước

Buôn làng Đăk Lăk tích cực hưởng ứng phong trào Vệ sinh yêu nước
Cán bộ của các buôn, làng và cán bộ Y tế Đăk Lăk đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng về phong trào vệ sinh yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân trong Kế hoạch 1143 ngày về triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2018-2021.

Cách đây 58 năm, ngày 02/7/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Vệ sinh yêu nước” đăng trên báo Nhân Dân. Bác định hướng công tác vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân là một trong những việc quan trọng hàng đầu. Bác nhắc nhở: “Phòng bệnh hơn trị bệnh”, “Mọi người từ già trẻ, trai gái đã là người yêu nước đều phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh, giữ gìn sức khỏe”. 

Thực hiện theo lời dạy của Bác, kế hoạch 1143 được Đăk Lăk triển khai gồm các nội dung: xây dựng và triển khai nhân rộng các mô hình truyền thông; xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng nước ăn uống, sinh hoạt an toàn, giữ vệ sinh nguồn nước, dụng cụ chứa nước; thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh hộ gia đình, vệ sinh trong cơ sở y tế, nơi làm việc và kiểm tra việc thực thi các quy định của nhà nước trong việc bảo đảm chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt.

Theo đó, các giải pháp thực hiện gồm: tăng cường sự tham gia, phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh truyền thông giáo dục; tổ chức ngày tổng vệ sinh hằng tuần, hằng tháng ở các đường làng, ngõ xóm, cơ quan, công sở, trường học, doanh nghiệp; phát động phong trào sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh nguồn nước, xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh trong các hộ gia đình và khu vực công cộng…

Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch – vệ sinh môi trường nông thôn giúp tăng tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh, tỉ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 54,02% (2012) lên 61,89% (2016). Đồng thời, tỉ lệ bao phủ nhà tiêu hộ gia đinh, tỉ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh cũng tăng qua các năm, đây là tín hiệu tốt cho những nỗ lực trong thực hiện phong trào của bà con tỉnh Đăk Lăk

Ngoài ra còn có một số cách làm hay: Phong trào Làng Văn hóa sức khỏe, thực hiện các tiêu chí về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, xã hội lành mạnh.Tăng tỉ lệ tiêm chủng mở rộng, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống tai nạn thương tích.

Những chiến dịch được tuyên truyền thông qua các cuộc meeting, treo băng rôn, khẩu hiệu, truyền thông trên loa, đài, tin, bài báo, đặc biệt là chiến dịch rửa tay với xà phòng và nước sạch Nên nhiều bệnh giảm qua các năm như: cúm, sởi, tay chân miệng, uốn ván sơ sinh, lỵ; các bệnh truyền nhiễm khác tương đối ổn định.

Từ nay đến năm 2021 tỉnh hướng đến nhiệm vụ trọng tâm: Tạo chuyển biến căn bản về nhận thức của các lãnh đạo các cấp, các ngành đối với công tác đảm bảo vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. Xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy ý thức, trách nhiệm của nhân dân tham gia giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh, thực hành các hành vi vệ sinh phòng chống bệnh tật để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Theo đó, các giải pháp thực hiện gồm: tăng cường sự tham gia, phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh truyền thông giáo dục; tổ chức ngày tổng vệ sinh hằng tuần, hằng tháng ở các đường làng, ngõ xóm, cơ quan, công sở, trường học, doanh nghiệp; phát động phong trào sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh nguồn nước, xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh trong các hộ gia đình và khu vực công cộng…

Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch – vệ sinh môi trường nông thôn giúp tăng tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh, tỉ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 54,02% (2012) lên 61,89% (2016). Đồng thời, tỉ lệ bao phủ nhà tiêu hộ gia đinh, tỉ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh cũng tăng qua các năm, đây là tín hiệu tốt cho những nỗ lực trong thực hiện phong trào của bà con tỉnh Đăk Lăk

Ngoài ra còn có một số cách làm hay: Phong trào Làng Văn hóa sức khỏe, thực hiện các tiêu chí về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, xã hội lành mạnh.Tăng tỉ lệ tiêm chủng mở rộng, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống tai nạn thương tích.

Những chiến dịch được tuyên truyền thông qua các cuộc meeting, treo băng rôn, khẩu hiệu, truyền thông trên loa, đài, tin, bài báo, đặc biệt là chiến dịch rửa tay với xà phòng và nước sạch Nên nhiều bệnh giảm qua các năm như: cúm, sởi, tay chân miệng, uốn ván sơ sinh, lỵ; các bệnh truyền nhiễm khác tương đối ổn định.

Từ nay đến năm 2021 tỉnh hướng đến nhiệm vụ trọng tâm: Tạo chuyển biến căn bản về nhận thức của các lãnh đạo các cấp, các ngành đối với công tác đảm bảo vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. Xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy ý thức, trách nhiệm của nhân dân tham gia giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh, thực hành các hành vi vệ sinh phòng chống bệnh tật để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

MỚI - NÓNG