Có 7 kết quả :

Vui hay buồn?

Vui hay buồn?

TP - Chợ Hà Nội ế ẩm, chợ Sài Gòn đìu hiu sau Tết. Thậm chí một “truyền thống” chộp giật, tranh thủ chặt chém của mấy hàng quán ở Thủ đô mà bao lâu nay sau Tết nào cũng diễn ra, giờ cũng không có cơ hội.