BSR về đích sớm 26 ngày kế hoạch sản lượng năm 2019

BSR về đích sớm 26 ngày kế hoạch sản lượng năm 2019
16h ngày 5/12/2019, đồng hồ sản lượng xăng dầu các loại của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt mốc kế hoạch năm 2019 là 6,46 triệu tấn, “về đích sớm” 26 ngày.

Ước tính cả năm 2019, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) – đơn vị vận hành, quản lý NMLD Dung Quất sẽ sản xuất khoảng 6,93 triệu tấn xăng dầu các loại, đạt 107% kế hoạch năm 2019.

Công ty BSR về đích sớm và vượt kế hoạch sản lượng sản xuất do NMLD Dung Quất luôn hoạt động an toàn, ổn định ở công suất trung bình năm là 106%.

Công tác nhập dầu thô cũng đạt các kết quả khả quan, cả năm 2019, BSR sẽ tiếp nhận 90 chuyến dầu thô với sản lượng khoảng 7,4 triệu tấn; trong đó có 1 triệu tấn dầu thô nhập khẩu (chiếm tỷ lệ 14%).

Các chỉ tiêu về doanh thu và nộp ngân sách tính hết tháng 11 đều vượt kế hoạch 11 tháng và tiệm cận kế hoạch cả năm 2019. Doanh thu tính hết tháng 11 đạt 92.848 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đạt 8.701 tỷ đồng.

BSR tiếp tục tăng cường công tác tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Đến nay, BSR đã triển khai thành công 04/16 giải pháp giải pháp tối ưu năng lượng, 3/16 giải pháp được tiếp tục thực hiện theo tiến độ. Trong công tác tối ưu hóa công nghệ cũng đạt một số thành tựu như chế biến thành công 2 loại dầu thô mới WTI Midland và dầu Bonny Light đạt tỷ lệ phối trộn rất cao; Tiếp tục làm việc với các nhà bản quyền MCI, AXENS, Merichem để nghiên cứu tăng công suất phân xưởng PP, RFCC, KTU mà không cần cải hoán hay cải hoán nhỏ. Đặc biệt, cuối tháng 11, BSR đã thành công trong việc sản xuất và xuất bán thương mại một lô dầu nhiên liệu hàng hải (MFO) với sản lượng đạt 6.000 tấn.

Tính đến nay, BSR đạt hơn 23,4 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động mất ngày công (LTI) vượt so với chỉ tiêu KPI năm 2019 là 23 triệu giờ công không LTI.

Mới đây, vào ngày 26/11/2019, Tổ chức Vietnam Report công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, trong đó BSR là doanh nghiệp lớn thứ 7 toàn quốc năm 2019, chỉ sau các Tập đoàn kinh tế.

MỚI - NÓNG