Có 5 kết quả :

Mập mờ ăn theo thương hiệu lớn

Mập mờ ăn theo thương hiệu lớn

TP - Phân biệt như thế nào giữa bột giặt TOMOT với bột giặt OMO khi hai chữ T đã được làm mờ tối đa, hoặc phân biệt giữa nước khoáng LaVie với TaVie khi màu sắc, kiểu dáng nhãn hiệu na ná nhau? Vi phạm sở hữu trí tuệ kiểu ăn theo thương hiệu lớn đang gia tăng với mức độ ngày càng tinh vi.