Bóng hồng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh

TPO - Từ miền ngược đến miền xuôi, từ lực lượng quân đội đến an ninh, những người phụ nữ Việt Nam luôn có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bóng hồng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh ảnh 1

Những nữ sĩ quan Thông tin đại diện cho Bộ đội Thông tin liên lạc tự tin trong lễ diễu binh.

Bóng hồng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh ảnh 2 "Tim còn đập, mạch máu thông tin còn thông suốt…” là phương châm của những người lính thông tin, trong thời chiến cũng như thời bình.
Bóng hồng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh ảnh 3 Những nữ sĩ quan Thông tin là một trong những niềm tự hào của Bộ đội Thông tin liên lạc Việt Nam.
Bóng hồng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh ảnh 4 Không ngại khó, ngại khổ, các nữ sĩ quan Thông tin luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tổ quốc giao phó.
Bóng hồng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh ảnh 5

Các nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông đại diện cho hàng ngàn nữ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Giao thông, Công an nhân dân Việt Nam tại lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Bóng hồng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh ảnh 6

Những cán bộ, chiến sĩ Công an “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xứng danh con cháu Bà Trưng, Bà Triệu trong thời đại mới.   

Bóng hồng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh ảnh 7

Các nữ chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm luôn thể hiện tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bóng hồng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh ảnh 8 Nữ tự vệ trong đội hình diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Bóng hồng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh ảnh 9

Trong hai cuộc kháng chiến, Nữ tự vệ đã thể hiện rõ là “Những người ái quốc sắt đá, là những chiến sỹ anh hùng”, vừa chuyên cần lao động sản xuất, bảo vệ nhà máy, xí nghiệp vừa chịu đựng khó khăn, vất vả, động viên chồng con lên đường đánh giặc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bóng hồng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh ảnh 10 Từ huyền thoại Mẹ Âu Cơ, lịch sử thời Bà Trưng, Bà Triệu, đến thời đại Hồ Chí Minh, với những phẩm chất truyền thống “anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang”, phụ nữ Việt Nam luôn là niềm tự hào của dân tộc. 
Bóng hồng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh ảnh 11
Bóng hồng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh ảnh 12
Bóng hồng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh ảnh 13
MỚI - NÓNG