Có 3 kết quả :

Cán bộ 'bốn không'

Cán bộ 'bốn không'

TP - “Anh không nên khách sáo. Thời buổi này, ăn nhiều là vướng bệnh “ba cao” (*) đấy! Hơn nữa, đi làm suốt ngày đến tối không kịp về nhà, ngày nghỉ cũng nên gần gũi phục vụ vợ con, phòng ngừa hoả hoạn trong nhà (**) chứ. Bữa nay, mình xin khất!”.