Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Bồi dưỡng cán bộ trẻ là nhiệm vụ chiến lược

Ban chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Ban chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Đảng nói phải đào tạo được cán bộ trẻ, tre già măng mọc, liên tục kế thừa 3 độ tuổi phát triển không để hẫng hụt, già quá không được, trẻ quá không được, như bụi tre phải có 3 lớp, phải như thế mới ấm gốc, mới phát triển bền vững được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 28/1 trao đổi với phóng viên trong và ngoài nước tại buổi họp báo sau bế mạc Đại hội XII.

Tổng Bí thư cho biết, Đại hội nào cũng quan trọng, nhưng Đại hội XII đặc biệt quan trọng, vì diễn ra trong bối cảnh trong nước và quốc tế bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức… Tiền Phong lược ghi phần hỏi đáp diễn ra trong khoảng thời gian 30 phút giữa các phóng viên với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Số phiếu bầu gần như tuyệt đối

Xin Tổng Bí thư cho biết cảm xúc khi được tiếp tục bầu làm người lãnh đạo cao nhất của Đảng? 

Tôi không ngờ mình lại được Đại hội tín nhiệm, bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và tại Hội nghị lần thứ nhất đã bầu tôi làm Tổng Bí thư, gần như 100% tuyệt đối, đấy là cái bất ngờ. Bất ngờ vì tuổi tôi đã cao rồi. Có lẽ trong các vị lãnh đạo, tuổi tôi là cao nhất. Sức khỏe, trình độ cũng có hạn và tôi cũng đã xin nghỉ rồi, nhưng vì trách nhiệm của Đảng giao thì chúng tôi với tư cách là đảng viên phải chấp hành thực hiện trách nhiệm của mình.

Tôi rất xúc động trước tình cảm của đồng bào, đồng chí trong nước cũng như bạn bè quốc tế đã nhắn gửi, bày tỏ tình cảm và cũng là giao trách nhiệm. Tôi cũng lo lắng, vì công việc sắp tới còn nặng nề lắm, phải gánh trách nhiệm rất lớn, trước tình hình diễn biến trong nước, quốc tế, thời cơ, thuận lợi có, thách thức, khó khăn cũng nhiều, nhiều thứ phải làm, đòi hỏi nỗ lực cố gắng rất lớn.

Thưa Tổng Bí thư, Trung ương khóa XI có nhiều đổi mới dân chủ như chất vấn trong Đảng, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Xin Tổng Bí thư cho biết những đổi mới tiếp theo của Ban Chấp hành Trung ương XII sắp tới như có tranh cử, bầu cử trực tiếp các chức danh chủ chốt của Đảng không?

Câu hỏi này không nằm trong phạm vi của Đại hội. Đây là công việc thường xuyên phải làm.

Trong nhiệm kỳ qua có nhiều cái mới, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, lần đầu tiên trong lịch sử lấy phiếu tín nhiệm, đề nghị Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp cao. Đây là cách để kiểm nghiệm xem tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo đến đâu, gợi ý cái gì để kịp thời chấn chỉnh. Làm quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cũng lần đầu tiên, để công tác nhân sự Đại hội XII diễn ra tốt đẹp, trọn vẹn. Có lẽ lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu một lần được đủ danh sách 19 người vào ủy viên Bộ Chính trị, còn khóa trước bầu thiếu, sau phải bổ sung. Đại hội này cũng bầu một lần được đủ 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết, phiếu cũng rất cao.

Khi nhận nhiệm vụ Tổng Bí thư khóa XI, Tổng Bí thư có đánh giá chất vấn trong Đảng là một trong những hoạt động quan trọng để đảm bảo dân chủ, tuy nhiên khóa vừa qua còn làm khá ít. Tổng Bí thư đánh giá thế nào về hoạt động chất vấn trong Đảng nhiệm kỳ qua và hoạt động này sẽ được triển khai như thế nào trong nhiệm kỳ tới?

“Một đất nước không có kỷ cương thì rối loạn, mất ổn định thì không xây dựng phát triển được. Cho nên dân chủ và kỷ cương phải đi liền với nhau, đừng tuyệt đối hóa mặt nào, sẽ dẫn đến phiến diện, mà phiến diện dễ dẫn đến thất bại”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chất vấn trong Đảng mới thực hiện gần đây và cũng là nội dung quan trọng để phát huy hơn nữa dân chủ trong sinh hoạt Đảng, cũng là một hình thức giám sát của Ban Chấp hành Trung ương đối với các vị lãnh đạo. Hội nghị Trung ương nào cũng có chủ trương thực hiện, nhưng chưa được nhiều lắm. Bản thân tôi cũng đã được chất vấn, trả lời trực tiếp tại Hội nghị Trung ương. Chất vấn xong thì giải tỏa tâm tư, thắc mắc, quan hệ anh em đồng chí tốt hơn.

Theo quy chế làm việc sắp tới sẽ tiếp tục chất vấn. Nghị quyết Trung ương 4 đề ra còn nhiều việc phải làm, phải kiên trì, kiên quyết thực hiện. Không phải làm một lần là xong, còn nhiều việc phải tiếp tục làm, như quy hoạch cán bộ nhất là cấp chiến lược, cấp Trung ương, đào tạo lựa chọn cán bộ, tạo điều kiện cán bộ trẻ vào được cơ quan lãnh đạo nhiều hơn… Bộ Chính trị lần này trẻ hóa nhiều, trong 19 đồng chí, chỉ 7 người tái cử, phần đông là trẻ như đồng chí Võ Văn Thưởng sinh năm 1970 đã vào Bộ Chính trị. Rồi có 3 nữ trong Bộ Chính trị, như thế có bình đẳng giới không?...

Những việc Nghị quyết Trung ương 4 nêu ra đã, đang làm sắp tới còn tiếp tục làm, có những việc chưa làm được phải làm tiếp, nhất là trong công tác cán bộ, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, rồi giám sát quyền lực, làm sao hạn chế, kiểm soát được tham nhũng, lãng phí, thì phải kiểm soát quyền lực thôi.

Bồi dưỡng cán bộ trẻ là nhiệm vụ chiến lược ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn tại cuộc họp báo sau Đại hội XII. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nhiệm vụ chiến lược

Xin một lần nữa chúc mừng Tổng Bí thư. Tổng Bí thư vừa nói tuổi của mình khá cao so với những người khác và cũng nói đến thế hệ trẻ trong Bộ Chính trị. Trong nhiệm kỳ này, Tổng Bí thư có kế hoạch, lộ trình nào để tìm kiếm người trẻ, có tài, đức để gánh vác, kế nhiệm Tổng Bí thư? Nếu có lộ trình kế hoạch đó, thì diễn ra trong khoảng bao lâu?

Cảm ơn bạn đã chúc mừng. Nhiều đồng chí cũng chúc mừng, tôi cảm ơn nhưng cũng nói, không biết chúc mừng hay chúc lo? Tôi lo cho công việc sắp tới, trách nhiệm lớn, nhiều việc phải làm lắm. Việc bạn nêu cũng là lo, làm sao đào tạo, bồi dưỡng được cán bộ trẻ. Đảng nói phải đào tạo được cán bộ trẻ, tre già măng mọc, liên tục kế thừa 3 độ tuổi phát triển không để hẫng hụt, già quá không được, trẻ quá không được, như bụi tre phải có 3 lớp, phải như thế mới ấm gốc, mới phát triển bền vững được. 

Lo cán bộ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, có kế hoạch. Vừa qua chúng ta đã cố gắng làm một bước nhưng còn nhiều việc. Tỷ lệ trẻ giờ còn ít trong cơ quan lãnh đạo, đòi hỏi không những phải có kế hoạch, suy nghĩ đào tạo, mà chính là phải có cái tâm, quan tâm chăm lo cán bộ trẻ. Hiện nay, lực lượng trẻ nhiều, được đào tạo bài bản, trong Ban Chấp hành Trung ương, tỷ lệ tốt nghiệp đại học và trên đại học cao lắm. Nhân tài không thiếu, lớp trẻ giờ được tiếp xúc nhiều với phương tiện thông tin hiện đại, có kiến thức hơn chúng tôi ngày xưa nhiều.

Còn kế hoạch bao giờ xong? Phải có kế hoạch, phải chuẩn bị bài bản, nếu bây giờ hứa 2, 3 hay 5 năm thì không khả thi, có cái gì đó ảo tưởng.

Kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Bộ Chính trị có đúng như phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình tại Đại hội không, thưa Tổng Bí thư?

Tôi xin đảm bảo 100% hoàn toàn đúng phương án nhân sự. Phương án nhân sự gồm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, còn chọn nhân sự là Đại hội quyết định. Cũng có người Ban Chấp hành Trung ương khóa cũ giới thiệu nhưng không trúng, cũng có người không được Trung ương giới thiệu, ra Đại hội giới thiệu lại trúng. Có người nói dân chủ đến thế là cùng. Đại hội lần này là Đại hội biểu thị tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ.

Dưới sự tiếp tục lãnh đạo của Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới, Tổng Bí thư có nghĩ Việt Nam sẽ là một đất nước dân chủ, giàu mạnh hơn không?

Câu hỏi này cũng mang tầm chiến lược. Bạn nói là dưới sự lãnh đạo của tôi, thì tôi nói rằng cá nhân tôi là một bộ phận của tập thể. Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách chứ không để cá nhân độc đoán, chuyên quyền. Nhưng đồng thời phải đề cao trách nhiệm cá nhân, không để làm hay, làm tốt, có kết quả thì vơ vào, còn làm không tốt thì đổ tại tập thể, không quy được trách nhiệm, chả thi hành kỷ luật được ai. Như thế cũng là dở.

Cái hay của chúng ta là lãnh đạo tập thể nhưng cá nhân phụ trách, phát huy vai trò người đứng đầu, nhưng phải phát huy dân chủ.

Liệu sắp tới thực hiện được giàu mạnh hơn, dân chủ hơn không, đó chính là mục tiêu trong Đại hội. Đây là mục tiêu lâu dài, còn trước mắt là phấn đấu làm sao nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Qua sinh hoạt của Quốc hội, HĐND, các đoàn thể chính trị xã hội, có dân chủ không? Có khác xa ngày xưa không? Nhưng làm sao vẫn phải có kỷ cương. Một đất nước không có kỷ cương thì rối loạn, mất ổn định thì không xây dựng phát triển được. Cho nên dân chủ và kỷ cương phải đi liền với nhau, đừng tuyệt đối hóa mặt nào, sẽ dẫn đến phiến diện, mà phiến diện dễ dẫn đến thất bại.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm