Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện báo cáo Chính phủ thế nào về Xuân Quỳnh, Thu Bồn

Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện ký văn bản báo cáo Thủ tướng về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước
Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện ký văn bản báo cáo Thủ tướng về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước
TPO - Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện ký văn bản báo cáo ngày 24/2/2017 báo cáo Thủ tướng về công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2016, trong đó có nêu trường hợp nhà thơ Xuân Quỳnh và Thu Bồn.

Về đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2016, Bộ VHTTDL cũng báo cáo Thủ tướng về quá trình xét tặng qua ba cấp hội đồng cấp cơ sở, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước. Sau quá trình họp và bỏ phiếu, Bộ trình lên Chính phủ 18 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 95 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước tại tờ trình số168 ngày 31/8 (trong đó có tên nhà thơ Xuân Quỳnh và Thu Bồn).


Ngày 21/9/2016, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương có Tờ trình số 2185 trình Chính phủ 5 tác giả Giải thưởng Hồ Chí Minh và 43 tác giả Giải thưởng Nhà nước. Ngày 5/10/2016, Thủ tướng có Tờ trình số 1756 đề nghị Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 5 tác giả, Giải thưởng Nhà nước cho 43 tác giả.

Ngày 18/10/2016, Bộ VHTTDL có tờ trình số 222 trình Thủ tướng xét trình Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 13 tác giả, đồng tác giả (trong đó có hồ sơ của Nguyễn Thị Xuân Quỳnh và Hà Đức Trọng (Thu Bồn); Tờ trình số 223 đề nghị xét tặng GIải thưởng Nhà nước cho 52 tác giả, đồng tác giả đều có đủ điều kiện và tỷ lệ bầu chọn trên 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước.
Ngày 25/10/2016, Ban Thi đua-Khen thưởng có tờ trình 2524 trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xét trình Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 13 tác giả, đồng tác giả và Giải thưởng Nhà nước cho 52 tác giả và đồng tác giả.  

Tuy nhiên ngày 21/11/2016, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10005 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chưa xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 8 tác giả (đồng tác giả), Giải thưởng Nhà nước cho 31 tác giả, đồng tác giả.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện báo cáo Chính phủ thế nào về Xuân Quỳnh, Thu Bồn ảnh 1 Nhà thơ Thu Bồn
Ngày 25/11/2016, Bộ VHTTDL tiếp tục có tờ trình số 258 trình Thủ tướng xét trình Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước cho ba tác giả: Nguyễn Thị Phương Hoa, Lê Đức Tiến, Nguyễn Minh Chuyên có cụm tác phẩm đủ điều kiện và tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên. Ngày 5/1/2017, Chủ tịch nước có Quyết định số 41 và Quyết định số 42 tặng Giải Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 11 tác giả, đồng tác giả trong đó không có tên tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh và Hà Đức Trọng (Thu Bồn), và quyết định tặng Giải thưởng Nhà nước cho 67 tác giả.

Ngày 14/2/2017, Bộ VHTTDL có Tờ trình 31 trình Thủ tướng xét trình Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho hai cố tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh và Hà Đức Trọng. Văn bản của Bộ nêu rõ: Hai tác giả có hồ sơ đủ điều kiện và tỷ lệ phiếu bầu trên 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp nhà nước, tuy thiếu giải thưởng theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 90 của Chính phủ nhưng các tác phẩm này được Hội đồng đánh giá có giá trị rất cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, tác dụng giáo dục và định hướng thẩm mỹ cao cho thanh thiếu niên, góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật và xây dựng bảo vệ tổ quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện báo cáo Chính phủ thế nào về Xuân Quỳnh, Thu Bồn ảnh 2 Nhà thơ Xuân Quỳnh

Ngày 23/2/2017, bà Lưu Khánh Thơ đại diện của cố tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh có Đơn đề nghị Thủ tướng và các cơ quan có liên quan xem xét hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho tác giả Xuân Quỳnh, do gia đình xin được Giấy xác nhận của Hội Nhà văn Việt Nam về việc tập thơ thiếu nhi “Bầu trời trong quả trứng của tác giả Xuân Quỳnh được Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1982-1983.

Lễ trao giải thưởng diễn ra ngày 11/3 tại Nhà hát Lớn.

MỚI - NÓNG